Welke wet- en regelgeving is er voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten?

Vraag

Welke wet- en regelgeving is er voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten?

Antwoord

Diverse wetten vormen het kader voor het veilig omgaan met ontplofbare oorlogsresten (niet-gesprongen munitie) uit de Tweede Wereldoorlog. Relevante artikelen zijn opgenomen in de:

  • Gemeentewet
  • Arbeidsomstandighedenwet
  • Wet veiligheidsregio’s en de Wet wapens en munitie

Elke gemeente kan in, onder andere, haar algemene plaatselijke verordening, bestemmingsplan of specifiek beleid aanvullende regels opnemen. Meer informatie staat op de webpagina wet- en regelgeving.