Organisatie

Deze website geeft informatie over het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten. Hoe is dit kenniscentrum opgebouwd? Wat is het doel? En waarvoor kunt u ons benaderen? Op deze pagina leest u hier meer over.

Wie we zijn?

Het Kenniscentrum-OO is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Opdrachtgever voor het Kenniscentrum-OO is het ministerie van BZK. In december 2020 heeft Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het oprichten van het Kenniscentrum-OO voor een periode van vier jaar.

Onze missie?

Gemeenten ondersteunen om hun taken en rol op het vlak van ontplofbare oorlogsresten te vervullen. Onder andere door het uitwisselen van kennis en ervaringen en het verspreiden en ontwikkelen van kennis over ontplofbare oorlogsresten. Het Kenniscentrum-OO heeft drie kerntaken: het is ten eerste een vraagbaak en biedt antwoord op vragen over onder andere het proces van opsporing, stelt een afwegingskader op voor gemeenten én is verantwoordelijk voor de oprichting en uitvoering van een onderzoeksprogramma.

Het Kenniscentrum-OO is niet de organisatie die het beleid van gemeenten hoe om te gaan met explosieven bepaalt of uitvoert. Daarvoor is een gemeente zelf verantwoordelijk.

Waar richt het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten zich op?

  • ontwikkelen van een afwegingskader voor gemeenten vanuit hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid
  • opstellen van een onderzoeksprogramma en uitvoeren van onderzoek om tot een goed afwegingskader te komen
  • beantwoorden van vragen
  • verspreiden van het afwegingskader en kennis en praktijkvoorbeelden