Onderzoeksprogramma

Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten werkt een onderzoeksprogramma uit om aanvullende kennis op te doen die gemeenten helpt bij het omgaan met Ontplofbare Oorlogsresten. De resultaten van de onderzoeken delen we op deze pagina.

Invulling onderzoeksprogramma

De werkzaamheden van het Kenniscentrum OO voor het onderzoeksprogramma worden opgesplitst in vier activiteiten:

  1. bezien welk onderzoek nodig is om tot een goed afwegingskader te komen
  2. het initiëren en opstarten van het benodigde onderzoek
  3. het begeleiden van de uitvoering van onderzoek
  4. het verwerken van de uitkomsten van het onderzoek in het afwegingskader en het verder verspreiden van deze kennis

Gezamenlijke opgave

De werkgroep onderzoeksprogramma heeft een adviserende rol. Aan deze werkgroep nemen vertegenwoordigers van gemeenten, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Samenwerkingsverband Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland (SIVOON) en de adviesbranche deel.

Planning onderzoeksprogramma

We streven ernaar om in december 2021 het onderzoeksprogramma gereed te hebben. In het onderzoeksprogramma wordt een voorstel gedaan voor uit te voeren onderzoeken. Gedurende de looptijd van het kenniscentrum (2021 tot en met 2024) wordt het onderzoeksprogramma geactualiseerd en uitgevoerd.

Informatie over het onderzoeksprogramma, lopende onderzoeken en resultaten van onderzoeken zullen via deze pagina gedeeld worden.