Voortgang

Eind 2023 verwachten we ook de thema's Beleid en 'Onderzoek en Opsporing' te kunnen tonen. Daarnaast komt de mogelijkheid om specifieke onderwerpen rechtstreeks te benaderen door gebruik te maken van een zoekmachine.


Wegwijzer ontplofbare oorlogsresten

Wat is de wegwijzer?

De wegwijzer Ontplofbare Oorlogsresten (wegwijzer) is een hulpmiddel dat gemeenten helpt bij de besluitvorming als het gaat over ontplofbare oorlogsresten.

Thema’s / rollen / taken

Om de relevante informatie te ontsluiten maakt de wegwijzer, op basis van hoofdthema’s en de rollen die gemeenten kunnen hebben, de verschillende taken inzichtelijk.

Taken, bevoegdheden

Binnen het speelveld van ontplofbare oorlogsresten zijn een aantal spelers actief. Het is goed dat ieder een duidelijk en eenduidig beeld heeft van de eigen rol én die van anderen voor wat betreft de taken en bevoegdheden over ontplofbare oorlogsresten.

Zie hiervoor rollen, taken en bevoegdheden.

Zie ook Praktijkverhalen

De relatie Arbo en OOV

De wegwijzer probeert duiding te geven aan de rol van de arbowetgeving in relatie tot de omgang met ontplofbare oorlogsresten bezien vanuit openbare orde en veiligheid.