Wegwijzer

Gemeenten, in het bijzonder de burgemeesters, zijn verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en nemen in die rol een besluit over het wel of niet opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. Dit, opdat onder andere werkzaamheden in de bodem veilig kunnen worden uitgevoerd. Om gemeenten handvatten te bieden, ontwikkelt het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten een zogenaamde wegwijzer ontplofbare oorlogsresten.

Of een explosief een risico oplevert in het kader van openbare orde en veiligheid hangt af van een veelheid van technische en maatschappelijke factoren. Zoals de aard van het explosief, de ligging (de diepte bijvoorbeeld) en de geplande bouwactiviteiten waarbij grondverzet plaatsvindt. Soms is opsporing en ruiming gewenst, soms is dat niet noodzakelijk. Het is uiteindelijk een beslissing die door de gemeente zelf genomen moet worden.

Het Kenniscentrum OO ontwikkelt een wegwijzer die gemeenten kunnen gebruiken om zelf een weloverwogen en transparante beslissing te nemen voor het wel of niet opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten.

Het Kenniscentrum OO ontwikkelt deze wegwijzer in samenspraak met gemeenten en in samenwerking met het werkveld.

Koppeling met onderzoeksprogramma

We verwachten dat bij het opstellen, of naar aanleiding van de wegwijzer, kennislacunes tevoorschijn komen. Deze kennislacunes worden opgenomen in het onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum OO.