Vondst

In dit thema behandelen we alles dat te maken heeft met de vondst van ontplofbare oorlogsresten (hierna: OO). De vondst bij toeval of de vondst naar aanleiding van onderzoek naar OO. Wat als je binnen je gemeente te maken krijgt met de vondst van OO?

Bij een toevallige vondst van OO is er geen sprake van voorafgaand onderzoek of vooraf getroffen beheersmaatregelen. Daarmee is er meestal ook sprake van verstoring van de openbare orde. Denk dan bijvoorbeeld aan de vondst van OO bij magneetvissen.

Als er sprake is van indicatie van mogelijke OO in een gebied waar de bodem wordt geroerd, wordt vooraf onderzoek uitgevoerd. Volgens de Arbowet- en regelgeving geldt dat men zich moet houden aan het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) om zo op een veilige manier werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Checklist

Is er sprake van een vondst dan is er een checklist met onderwerpen waar aan te denken.

Bevoegd gezag

Een gemeente heeft een rol als bevoegd gezag openbare orde en veiligheid (OOV) bij het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten (OO). Primair voor het waarborgen van de OOV na aantreffen van de oorlogsresten.

Een gemeente heeft de mogelijkheid om regels op te stellen om zodoende de kans op toevallige vondsten in de toekomst te verkleinen of om te garanderen dat op een veilige manier wordt gehandeld bij een vondst van OO.

Werkgever / opdrachtgever

Als opdrachtgever en werkgever kan een gemeente te maken krijgen met het aantreffen van OO. Een gemeente heeft dan een taak in het waarborgen van de veiligheid van haar werknemers en opdrachtnemers.