Wet- en regelgeving

Diverse wetten vormen het kader voor het veilig omgaan met ontplofbare oorlogsresten  (niet-gesprongen munitie) uit de Tweede Wereldoorlog. Relevante artikelen zijn opgenomen in de Gemeentewet, Arbeidsomstandighedenwet, Wet veiligheidsregio’s en de Wet wapens en munitie. Elke gemeente kan in, onder andere, haar algemene plaatselijke verordening, bestemmingsplan of specifiek beleid aanvullende regels opnemen.