Gemeentewet

De gemeentewet regelt de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de openbare Orde en veiligheid.

Artikel 172 van de gemeentewet belast de burgemeester met de handhaving van de openbare orde en veiligheid onder gewone omstandigheden. In sommige gevallen kunnen ook de artikelen 175 en 176 (noodverordening) worden toegepast. Dit kan het geval zijn bij spontane vondsten van ontplofbare oorlogsresten of het onschadelijk maken of vernietigen hiervan.

In tegenstelling tot het noodbevel of de noodverordening (artikelen 175 en 176 Gemeentewet) mag de burgemeester bij de toepassing van artikel 172 geen inbreuk maken op andere wetgeving.