Wetgeving wapens en munitie

De Wet Wapens en munitie en de regeling Wapens en munitie bevatten regels over het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben en dragen van wapens.

De wet is bedoeld om de schadelijke effecten van wapens in de samenleving terug te dringen. Burgers mogen op basis van deze wet geen ontplofbare oorlogsresten voorhanden hebben of dragen. De verboden gelden niet voor de krijgsmacht voor zover de minister van Defensie dit heeft aangegeven.

Ontheffingen van de wet kunnen worden gegeven aan individuele personen (tijdelijk) door de minister van Justitie en Veiligheid. Opsporingsbedrijven hebben werknemers in dienst die een ontheffing hebben.