Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

Het omgevingsplan is, binnen de Omgevingswet, het instrument waarin de regels voor burgers en bedrijven over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. De Omgevingswet verplicht niet tot het opstellen van regels voor ontplofbare oorlogsresten. Elke gemeente maakt daarin een eigen afweging. Gemeenten kunnen daarbij het juridische frame, de voorbeeldregels en het informatieblad gebruiken die te vinden zijn op de website van bodembeheer van de toekomst.

Bestaande regels en de Omgevingswet

Een gemeente kan zaken over ontplofbare oorlogsresten op verschillende plekken hebben geregeld. Denk aan de Algemene plaatselijke verordening (APV), het bestemmingsplan en aan regels in eigen beleid. De volgende zaken zijn in dit verband relevant:

  • regels over ontplofbare oorlogsresten in de APV blijven na de inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht zolang deze niet actief worden opgenomen in het omgevingsplan
  • alle bestemmingsplannen worden bij inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Eventuele regels in het bestemmingsplan over onderzoek bij graven in verdachte gebieden blijven van kracht
  • gemeentelijk beleid, zoals de wijze van aanpak van eigen gebiedsontwikkelingsprojecten, wordt niet beïnvloed door de Omgevingswet

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking gemaakt die gemeenten helpt bij het beslissen welke onderdelen uit hun verordeningen wel en niet worden opgenomen in het omgevingsplan van de Omgevingswet. Deze handreiking vind je op de website van de VNG.

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.