Overige regelgeving

Een gemeente kan zaken over de omgang met ontplofbare oorlogsresten hebben geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), het bestemmingsplan en/of in eigen beleid.

  • In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Er zijn gemeenten, zoals de gemeente Rheden, die in de APV een detectieverbod (naar ontplofbare oorlogsresten) hebben opgenomen.
  • Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. In een bestemmingsplan kunnen regels worden gesteld over het graven in de grond in verdachte gebieden.
  • Het gemeentelijk beleid kan verschillende dingen omvatten. Er zijn gemeenten, zoals de gemeente Veere, die een 'Beleidsnota Omgaan met ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog' hebben opgesteld. Met de beleidsnota geven ze initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en grondroerende werkzaamheden en het bevoegde gezag een handelingsperspectief voor het omgaan met ontplofbare oorlogsresten.