Voorbeeldtekst protocol toevallige vondst voor gemeenten

Op deze pagina vindt u een voorbeeldtekst van een protocol toevallige vondst voor gemeenten:

Protocol toevallige vondst

Bij het aantreffen van een explosief uit de tweede wereldoorlog (ontplofbare oorlogsresten):

  • De aannemer legt het werk stil en informeert werknemers.
  • Bel bij een noodsituatie 112.
  • De aannemer belt met de politie xxxxxx en gemeente xxxxx via de meldkamer 0900-8844 en vraagt daar naar respectievelijk de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) van de politie en de adviseur openbare orde en veiligheid of de officier van dienst Bevolkingszorg van de gemeente.
  • De aannemer houdt het verdachte object op veilige afstand in de gaten tot de politie op locatie is (vrijhouden van toeschouwers, omwonenden en personeel).
  • De politie komt ter plaatse en geeft op basis van haar bevindingen een eventuele melding door aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).
  • De EODD plant een moment in om het explosief te ruimen (tijdstip afhankelijk van de staat, soort en ligging van het explosief).
  • De adviseur openbare orde en veiligheid / officier van dienst Bevolkingszorg informeert de burgemeester.
  • De aannemer wordt verteld of en wanneer hij zijn werkzaamheden kan voortzetten.

Als voor de ruiming van een explosief een woongebied wordt ontruimd dan zal de burgemeester de nodige (nood)maatregelen treffen.