In vooronderzoeken wordt geadviseerd om in verdachte gebieden nader (detectie)onderzoek uit te voeren tot de diepte van de grondroerende werkzaamheden inclusief een veiligheidsmarge van 0,5 m. Is dit vastgelegd in wet- en regelgeving of richtlijnen?

Vraag

In vooronderzoeken wordt geadviseerd om in verdachte gebieden nader (detectie)onderzoek uit te voeren tot de diepte van de grondroerende werkzaamheden inclusief een veiligheidsmarge van 0,5 m. Is dit vastgelegd in wet- en regelgeving of richtlijnen?

Antwoord

Er is geen (wettelijke) grondslag voor de veiligheidsmarge van 0,5 m in verticale richting. De 0,5 m is een praktische maat. In de uitwerking van (magnetometer) data is een exacte positie van ontplofbare oorlogsresten in de diepte moeilijk te bepalen. De praktijk wijst uit dat een diepteligging gemiddeld tot 0,5 m kan afwijken van een berekende diepte. Zowel dieper als ondieper. Daarnaast kan bij de uitvoering van een ontgraving lokaal net iets dieper worden ontgraven dan gepland. Daarom adviseren onderzoeksbureaus een veiligheidsmarge te hanteren van 0,5 m.

Deze vraag en het antwoord zijn tot stand zijn gekomen in samenwerking met Stichting VOMES.