Welke verzekering voor personen op de projectlocatie?

Vraag

In de CS-OOO paragraaf 2.1.6 onderdeel b staat dat een certificaathouder minimaal moet beschikken over een ongevallenverzekering voor personen die aanwezig kunnen zijn binnen de projectlocatie.

Wordt daarmee een sommenverzekering (uitkering is % verzekerde som naar rato van % blijvende invaliditeit van het slachtoffer) bedoeld en welke verzekerde som moet minimaal verzekerd zijn?

Antwoord

Deze verzekering valt inderdaad in de categorie sommenverzekering en betreft een collectieve ongevallenverzekering.

Er is voor zover bekend geen richtlijn hoe hoog het verzekerde bedrag moet zijn. Of de hoogte voldoende is, moet:

  • jaarlijks door het management worden beoordeeld en
  • per project worden beoordeeld en
  • in het projectdossier worden opgenomen

In de praktijk is de ongevallenverzekering veelal een zaak tussen werkgever en werknemer als onderdeel van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit ligt anders bij de aansprakelijkheidsverzekering omdat de opdrachtgever daar wel mee te maken kan krijgen als de schade hoger ligt dan het verzekerd bedrag.

Ter beantwoording van deze vraag is navraag gedaan bij een opsporingsbedrijf over de ongevallenverzekering. Dit bedrijf hanteert een bedrag van € 200.000,- bij arbeidsongeschiktheid en € 100.000,- bij overlijden per persoon

Deze vraag en het antwoord zijn tot stand zijn gekomen in samenwerking met Stichting VOMES.