Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten

De Vereniging voor Explosieven Onderzoek, VEO, het Platform Blindgangers en de VNG stelden vast dat het van belang is dat de gemeente vooraf het projectplan voor de opsporing beoordeelt op de relevante aspecten voor de openbare orde en veiligheid. Daarom legden deze partijen in het convenant een aantal procedurele afspraken vast over de beoordeling van het projectplan door de gemeente.

Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten