Processtap 1: gemeente als opdrachtgever

De gemeente als opdrachtgever voor grondroerende werkzaamheden heeft in deze processtap geen rol omdat er in deze fase geen opdracht wordt gegeven tot het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden.

Let op: wij beschouwen hier de opdrachtgever als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 1.1, tweede lid, onderdeel c. Dit betekent dat het feitelijk alleen gaat om ‘degene voor wiens rekening een bouwwerk tot stand wordt gebracht’ en/of ‘op wiens initiatief een bouwwerk tot stand wordt gebracht’.  De gemeente als opdrachtgever voor bijvoorbeeld groenonderhoud valt dus niet onder deze definitie waardoor de werkgever ‘alleen’ de taak heeft om te zorgen voor de veiligheid van werknemers.