Processtap 1: Nul-situatie

In de nul-situatie is er nog geen aanleiding om ‘actief’ maatregelen te nemen om het risico door ontplofbare oorlogsresten te voorkomen. Er zijn geen nieuwe grondroerende werkzaamheden gepland in opdracht van de gemeente. Wij zullen de verschillende rollen van de gemeente (als opdrachtgever, als werkgever en als bevoegd gezag) in deze fase van het proces belichten.