Proces verbaal van oplevering

Een proces-verbaal van oplevering (PvO) vermeld het uiteindelijke resultaat van de opsporingsactiviteiten. Naast het gegeven dat het voor de opdrachtgever een duidelijke markering en vastlegging is van hetgeen wel/niet is aangetroffen kan dit document ook nog voor andere zaken worden gebruikt.

Het kan voor de gemeente input zijn voor een eventuele bodembelastingskaart, bijvoorbeeld vrijgegeven gebieden. Het PvO kan ook worden gebruikt om de analyse te doen van mogelijke verschillen tussen verwachtingen en daadwerkelijke resultaten en vervolgens daaruit conclusies te kunnen trekken.