Informatiebeheer en Data

Goed informatiebeheer is essentieel voor het veilig kunnen werken op en in de bodem. In grote lijnen is informatie nodig over oorlogshandelingen, verricht opsporingsonderzoek en uitgevoerde grondroeringen.

Om te komen tot informatie over de aanwezigheid en risico’s van ontplofbare oorlogsresten is data nodig. Meerdere partijen genereren en/of bezitten data over de aanwezigheid, de opsporing en ruiming van explosieven. Het kenniscentrum start binnenkort met een onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden om beschikbare data beter te ontsluiten.

In bijgevoegde opdrachtomschrijving voor het onderzoek naar informatiebeheer en beschikbare data wordt hierover meer geschreven.

Meer informatie