Finaniën

Het doen van onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten, maar ook het opsporen en ruimen daarvan brengt kosten met zich mee. Zowel voor gemeenten als andere partijen.
Alleen gemeenten kunnen via het gemeentefonds in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog (de zogenoemde bommenregeling).

Als gemeente kan je de afweging maken in welke gevallen je wel of niet gebruik wil maken van de bommenregeling.
Maar er zijn ook andere afwegingen te maken die financieel gerelateerd zijn. Zoals bij de vraag of je alle grond die je verkoopt vrij van ontplofbare oorlogsresten overdraagt en wie daarvoor de kosten draagt.

Meer informatie