Voorbeeldteksten communicatie vondst

Hierbij voorbeeldteksten voor brieven die gebruikt kunnen worden bij een vondst van munitie uit de tweede wereldoorlog.

1. Naar omgeving/pers als afscherming of vrijgeven van de locatie dat vereist:

Beste bewoners van de Bomenbuurt,

Tussen 15 en 22 februari 2024 voert opsporingsbedrijf X in de Kersenbloesemstraat tussen nummer X en X een onderzoek uit naar de mogelijke aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog uit als voorbereiding op de bouw van nieuwe woningen.

Waarom een onderzoek?

Om veilig te kunnen werken wordt onderzocht of er nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond ligt.

Is uw omgeving veilig?

De onderzoekslocatie wordt afgeschermd met hekken, de werkzaamheden worden door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. Er is geen gevaar voor de omgeving. Pas na onderzoek en na verwijdering van eventuele vondsten, begint de aannemer met de bouw. De hekken blijven staan tijdens de bouwwerkzaamheden.

Heeft u nog vragen?

Belt u dan met gemeente X, telefoonnummer X.

Eventueel bij het vrijgeven van een onderzoekslocatie:

Beste bewoners van de Bomenbuurt,

Het onderzoek naar munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de Kersenbloesemstraat is op X februari afgerond. Er is geen munitie aangetroffen. / Er zijn enkele munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen en buiten de gemeente tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst (EODD). De bouwwerkzaamheden kunnen nu starten.

Waarom is de locatie nog afgezet?

De hekken blijven om de bouwplaats staan zolang de aannemer met de bouw bezig is.

Heeft u nog vragen?

Belt u dan met gemeente X, telefoonnummer X.

2. Bij afstemming met de betrokken partijen, zoals aannemer, politie (TEV) en eventueel het betrokken opsporingsbedrijf en mogelijk de EODD als deze al aanwezig is:

Beste aannemer,

Op x februari hebben wij telefonisch contact gehad naar aanleiding van een spontane vondst van ontplofbare oorlogsresten tijdens bouwwerkzaamheden in de Kersenbloesemstraat . U heeft het werk laten stilleggen en 112 gebeld. Hierna is de politie op locatie geweest. In overleg met de gemeente is besloten dat er nader onderzoek naar mogelijk andere aanwezige oorlogsresten nodig is voordat u de werkzaamheden hervat.

Ik heb u gebeld om dit toe te lichten en zet hierbij de afspraken nog even op een rij:

  • Alle communicatie verloopt via de gemeente (belt u mij bij vragen van omwonenden of pers).
  • De bouwwerkzaamheden liggen stil totdat de gemeente schriftelijk akkoord gaat met hervatting van de werkzaamheden.
  • De onderzoekslocatie wordt afgezet en vrijgegeven door het opsporingsbedrijf

Heeft u nog vragen?

Belt u mij dan op telefoonnummer X.

Met vriendelijke groet,

X X, Ambtenaar Openbare orde en veiligheid, Afdeling OOV, gemeente X

3. Naar omgeving/pers als directe ruiming onmogelijk is en de EODD de OO ter plaatse laat springen

Beste bewoners van de Bomenbuurt,

In januari heeft u een brief gekregen van de gemeente over het onderzoek in de Kersenbloesemstraat naar munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Het opsporingsbedrijf heeft hier onlangs munitie aangetroffen die niet vervoerd kan worden. Dat betekent dat de Explosieven Opruimingsdienst (EODD) deze munitie op X februari aanstaande op de vindplaats zal vernietigen.  / Het opsporingsbedrijf heeft hier onlangs munitie aangetroffen die vervoerd kan worden. Dat betekent dat de Explosieven Opruimingsdienst (EODD) deze munitie op X februari aanstaande op een andere locatie zal vernietigen.

Is uw omgeving veilig?

Er is geen gevaar voor de omgeving. De EODD treft maatregelen waardoor het explosief onder een laag zand tot ontploffing wordt gebracht. Deze plek wordt zo afgeschermd dat de omgeving hier weinig van merkt. U kunt eventueel een knal horen en wat rook zien. / Er is geen gevaar voor de omgeving. De EODD kan het explosief op een veilige manier vervoeren naar een vernietigingslocatie.

Hierna geeft de gemeente de aannemer toestemming voor het hervatten van de werkzaamheden. De hekken blijven staan tijdens de bouwwerkzaamheden.

Heeft u nog vragen?

Belt u dan met gemeente X, telefoonnummer X.