Voorbeeldtekst attenderen toevallige vondst

Op of boven het grondgebied van de gemeente xxxxxx hebben tijdens de tweede wereldoorlog oorlogshandelingen plaats gevonden. Daarom bestaat er in delen van de gemeente de kans dat zogenaamde ontplofbare oorlogsresten (hierna; OO) of anders gezegd; bommen en granaten, worden aangetroffen.

U heeft voor uw project een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Uw project wordt uitgevoerd in een gebied waarvan niet bekend is dat OO kunnen worden aangetroffen. Zie hiervoor de bodembelastingskaart van de gemeente XXXXXX (link). Ondanks dat willen wij u attenderen op het protocol toevallige vondst van de gemeente.

Het protocol toevallige vondst is te vinden op de website van de gemeente XXXXXX (link).

Meer weten

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen met de betreffende afdeling van de gemeente via xx xx xx xx xx xx, emial@mailadresgemeente.nl.