Communicatie bij vondst

Bij een vondst van ontplofbare oorlogsresten (OO) is het van groot belang dat de gemeente de regie neemt in de communicatie. Aandachtspunten daarbij en naar wie, wanneer, wat en hoe vind je in dit stuk.

Aandachtspunten

 • De ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV) of een officier van dienst Bevolkingszorg (OVDBz) organiseert de coördinatie van communicatie en informeert de burgemeester.

 • Door andere betrokkenen wordt alleen gecommuniceerd na afstemming met de gemeente.

 • Organiseer zo snel als mogelijk afstemming met de betrokken partijen, zoals aannemer, politie (TEV), eventueel het betrokken opsporingsbedrijf en mogelijk de EODD als deze al aanwezig is.

 • Bepaal het moment waarop de omgeving wordt geïnformeerd.

 • Zorg voor een duidelijke kernboodschap met een handelingsperspectief voor de omwonenden.

 • Mogelijke betrokkenen

  Vermijd termen als stilleggen werkzaamheden als de gemeente daartoe niet heeft opgedragen.

 • Opdrachtgever
 • Aannemer
 • Politie (TEV)
 • Onderzoeks- en opsporingsbedrijf
 • EODD
 • Directe omgeving
 • Pers

Voorbeeldteksten

Bij een vondst van OO kiest de gemeente de communicatiemomenten afhankelijk van de situatie. Begin bij brieven of e-mails met de belangrijkste informatie. Op deze manier weet de ontvanger in een paar regels wanneer er iets gaat gebeuren, wat er gaat gebeuren, waarom het gaat gebeuren en waar het gaat gebeuren. Hier zijn, per situatie, teksten om als component in de communicatie te gebruiken.

Belangrijke communicatiemomenten

 1. Naar omgeving/pers als afscherming of vrijgeven van de locatie dat vereist.
 2. Bij afstemming met de betrokken partijen, zoals aannemer, politie (TEV) en eventueel het betrokken opsporingsbedrijf en mogelijk de EODD als deze al aanwezig is.
 3. Naar omgeving/pers als directe ruiming onmogelijk is en de EOD de OO ter plaatse laat springen.

Communicatie naar omgeving en pers vanwege afschermingsmaatregelen / ruiming loopt via de gemeente. De AOV-er zet zo nodig de afdeling communicatie in voor informatie op social media en gemeentelijke website.