Processtap 5: Administratieve afhandeling

Er zijn na het treffen van maatregelen (zoals een nader onderzoek en/of ruiming) ten minste twee zaken die opgepakt moeten worden: enerzijds de kosten(verdeling) en anderzijds de data(verspreiding).