Processtap 4: OO geconstateerd

Wanneer (na processtap 3) blijkt dat er OO is in het gebied waarbinnen grondroerende werkzaamheden zijn, zal hier rekening mee worden gehouden. Concreet betekent dit dat er geen grondroerende werkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder dat er beheersmaatregelen worden getroffen. Vaak betekent dit dat munitie geruimd zal worden.