Processtap 3: Treffen beheersmaatregelen OO

Indien uit de inventarisatie (proces-stap 2) blijkt dat er een (verhoogd) risico op OO is, dienen er maatregelen getroffen te worden om het risico te beheersen. In praktijk blijkt dat dit vaak detectie zal zijn dat in verschillende vormen kan plaatsvinden (realtime en non-realtime). Wij zullen de verschillende rollen van de gemeente (als opdrachtgever, als werkgever en als bevoegd gezag) in deze fase van het proces belichten.