Begrippenlijst - Letter i

De begrippenlijst geeft gemeenten inzicht in de verschillende termen en afkortingen die in het werkveld van ontplofbare oorlogsresten worden gebruikt. Heeft u voorstellen voor aanvullingen of verbeteringen neem dan contact op met onze helpdesk.

De belangrijkste vindplaatsen voor de gebruikte termen zijn: