Kan ik de springlocatie van mijn buurgemeente gebruiken?

Vraag

Kan ik de springlocatie van mijn buurgemeente gebruiken?

Antwoord

Ja, dat kan. Formeel is nergens vastgelegd dat een gemeente over een eigen vernietigingslocatie moet beschikken.

Het gebruik van een vernietigingslocatie gebeurt overigens altijd in overleg met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). De EODD heeft een landelijke ontheffing, waarmee zij explosieven over de weg mag vervoeren. Maar het vervoeren van explosieven is niet altijd mogelijk. De EODD kan besluiten dat een aangetroffen explosief:

  • niet vervoerd mag worden
  • of dat een explosief wel vervoerd kan worden, maar alleen over een korte afstand naar een geschikte locatie in de directe omgeving (aanvaardbaar risico).