De EODD gebruikt zogenaamde meldingscategorieën voor ontplofbare oorlogsresten, welke zijn er en wat betekenen ze?

Vraag

De EODD gebruikt zogenaamde meldingscategorieën voor ontplofbare oorlogsresten, welke zijn er en wat betekenen ze?

Antwoord

De EODD zet dagelijks ruimploegen in op diverse locaties waar gemelde explosieven zijn aangetroffen. Als opsporingsbedrijven bij gerichte zoekacties ontplofbare oorlogsresten vinden, melden ze dit direct bij de EODD. Dat is anders bij meldingen van toevalsvondsten, die komen binnen bij het Team Explosieven Verkenning van de politie.

Voor de afhandeling van incidenten hanteert de EODD de volgende indeling:

Categorie A

De EODD of het TEV wijst deze categorie toe aan meldingen van explosieven die een ernstige en onmiddellijke dreiging vormen voor de openbare orde en de veiligheid van personen, levende have, materieel en economische belangen. De EODD of het TEV nemen categorie A-meldingen direct in behandeling en ruimen deze dezelfde dag, zo spoedig mogelijk op.

Categorie B

De EODD of het TEV wijst deze categorie toe aan meldingen van explosieven die een indirecte dreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid van personen, levende have, materieel en economische belangen. De ruiming van een categorie B incident mag ten hoogste worden uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag na melding van het incident.

Categorie C

De EODD of het TEV wijst deze categorie toe aan meldingen van explosieven die een geringe dreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid van personen, levende have, materieel en economische belangen. De ruiming van een categorie C incident mag ten hoogste één kalenderweek worden uitgesteld na melding van het incident.

Categorie D

De EODD of het TEV wijst deze categorie toe aan meldingen van explosieven die op dat moment geen gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid van personen, levende have, materieel en economische belangen. De ruiming van een categorie D incident mag ten hoogste een kalendermaand worden uitgesteld na melding van het incident.

In de brief procedure ruimen munitie WOII vindt u meer informatie over de procedure die gevolgd wordt bij het ruimen van ontplofbare oorlogsresten.