Waarom is het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten bij Rijkswaterstaat belegd?

Vraag

Waarom is het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten bij Rijkswaterstaat belegd?

Antwoord

Rijkswaterstaat is gevraagd het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten in te richten vanwege haar ervaring met het opzetten en faciliteren van kenniscentra.