Wie is de eigenaar van vondsten bij onderzoek en opsporing naar ontplofbare oorlogsresten?

Vraag

Bij werkzaamheden binnen een project is munitie, een vuurwapen dat niet meer werkt en geen munitie bevat en een bord met de tekst “voor Joden verboden” gevonden. Wie is de eigenaar van deze vondsten en wat moet en kan er met deze vondsten gebeuren?

Antwoord

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. Wet- en regelgeving en ook taken en bevoegdheden van de verschillende overheden lijken niet altijd met elkaar in overeenstemming als het gaat om vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast bestaan er meerdere publicaties, worden meningen als uitgangspunten gehanteerd en geven organisaties, in verschillende projecten, een andere invulling aan taken en bevoegdheden.

In een notitie over eigendom en archeologie (pdf, 261 kB) wordt aan de hand van deze casus een antwoord gegeven op de gestelde vraag. Een en ander is afgestemd met deskundigen op het gebied van archeologie vanuit de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).