Voorbereiding op uitvragen opsporing

Niet alleen het opsporen van OO is specialistisch werk. Ook het uitvragen van opsporing aan een opsporingsbedrijf is specialistisch werk. Voorafgaande aan de uitvraag moet goed worden nagedacht over een aantal vragen:

 • Is er een goed vooronderzoek OO beschikbaar? Als dat niet het geval is het raadzaam om voorafgaande aan het opstellen van de uitvraag een goed vooronderzoek OO te laten opstellen zodat exact bekend is welke hoofd- en subsoorten OO kunnen worden aangetroffen en tot welke diepte(s).
 • Op welke OO is het projectgebied verdacht?
 • Tot welke diepte is het projectgebied verdacht?
 • Welk deel van het projectgebied moet worden onderzocht/vrijgegeven op OO?
 • Tot welke diepte moet het projectgebied worden onderzocht/vrijgegeven op OO?
 • Welke detectietechnieken moeten naar alle waarschijnlijkheid worden ingezet (passief, actief, grondradar)?
 • Kan worden volstaan met oppervlaktedetectie of moet (deels) dieptedetectie worden ingezet?
 • Wordt de opsporing separaat uitgevoerd of maakt deze deel uit van een ander werk?
 • In welke vorm moet de uitvraag worden opgesteld. Moet dit bijvoorbeeld worden gedaan door een RAW-bestek of kan volstaan worden met een eenvoudige omschrijving. Of maakt de opsporing deel uit van een groter werk (bijvoorbeeld een rioolherstelbestek)?
 • Kan er vrij worden gewerkt binnen het opsporingsgebied of moet er obstakels worden opgeruimd?
 • Zijn er ferrohoudende materialen op het maaiveld aanwezig zoals bijvoorbeeld veekerende afrasteringen, lantaarnpalen, masten e.d en zijn er ferrohoudende materialen onder het maaiveld aanwezig zoals kabels en leidingen, verhardingen e.d.
 • Welke gegevens moete worden aangeleverd? Kan volstaan worden met de gegevens die volgens het CS-OOO geleverd moeten worden of moeten er extra gegevens aangeleverd worden?
 • Wat is het tijdspad/is er voldoende tijd om de opsporing uit te voeren?
 • Moeten er extra zaken geregeld worden om de opsporing mogelijk te maken zoals betredingstoestemming, ontsluiting opsporingsgebied, flora- en fauna onderzoek e.d.
 • Zijn alle noodzakelijke gegevens beschikbaar wanneer er significante objecten benaderd moeten worden zoals bijvoorbeeld milieukundige gegevens van de bodem, archeologisch onderzoek, hydraulisch onderzoek e.d.
 • Welke bedrijven uitnodigen om een aanbieding te maken/hebben zij tijd voor deze opsporing?
 • Overweeg om onderzoek en opsporing door twee verschillende partijen te laten uitvoeren om zo belangenverstrengeling te voorkomen.
 • Is er voldoende kennis in huis om een goede uitvraag te maken of moet hiervoor een gespecialiseerd bureau voor worden ingehuurd?
 • Is er voldoende kennis in huis om de opsporing te begeleiden en om de gegevens te beoordelen of moet hiervoor een gespecialiseerd bureau voor worden ingehuurd?