Hoger beroep tegen uitspraak vergunning verleend mogelijkheid OO

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het windpark Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland zou niet voldoende rekening gehouden zijn met het mogelijk ontploffen van blindgangers. De rechtbank heeft beslist dat dit niet het geval was en nu is het hoger beroep door de Raad van State beoordeeld.

kenmerken
Metadata Omschrijving
Uitspraak

ECLI:NL:RBROT:2015:4683

zie ook:

ECLI:NL:RBROT:2015:4683

Bevoegd gezag Gemeente Rotterdam (DCMR Milieudienst Rijnmond)
Instantie Raad van State
Wetsartikelen Omgevingsrecht
Eiser

Appellant 1, het college van B&W van Maassluis, de raad van Maassluis en de gemeente Maassluis en de Vereniging van Eigenaren 't Leye Lant te Maassluis,

Gedaagde
Vergunninghoudster vergunninghoudster windpark Nieuwe Waterweg
Trefwoorden NGE, blindgangers, ontploffing, omgevingsvergunning, WO II

Zaak

Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college aan Lupus Progetti B.V. omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van het windpark Nieuwe Waterweg.

Verder betoogt de VvE tevergeefs dat de rechtbank heeft miskend dat nader en uitgebreider onderzoek had moeten worden verricht naar de aanwezigheid van blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied waar de windturbines worden gerealiseerd. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat men zich ervan bewust is dat ter plaatse blindgangers aanwezig kunnen zijn. In dat kader wordt vermeld dat op basis van nog uit te voeren sonderingen de hoogte van het maaiveld tijdens de Tweede Wereldoorlog kan worden bepaald en dat met deze informatie in overleg met het bevoegd gezag kan worden besloten of aanvullend onderzoek nodig is. De rechtbank heeft dit terecht voldoende geacht voor het oordeel dat de mogelijke aanwezigheid van blindgangers geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het project.

Conclusie

De rechtbank wordt in het gelijk gesteld. Zij hebben juist geoordeeld in de uitspraak ECLI:NL:RBROT:2015:4683. De mogelijke aanwezigheid van blindgangers vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project windpark Nieuwe Waterweg.