Kosten Opsporing en Onderzoek

Het kenniscentrum OO heeft voor gemeenten een overzicht laten opstellen van de verschillende soorten kostenposten met eenheidsprijzen die kunnen voorkomen bij Onderzoek & Opsporing van OO.

In het overzicht Kosten Opsporing & Onderzoek is een onderverdeling gemaakt in bureauonderzoeken en opsporingswerkzaamheden. Verder is er gedifferentieerd in de verschillende soorten onderzoeken, opsporingsmethodieken, oppervlakten, diepten, benaderen, ondersteuning EODD, personeel en materieel.