Kosten Opsporing & Onderzoek

Het kenniscentrum heeft voor gemeenten een overzicht laten opstellen van de verschillende soorten kostenposten met eenheidsprijzen die kunnen voorkomen bij Onderzoek & Opsporing van OO.

In het overzicht is een onderverdeling gemaakt in bureauonderzoeken en opsporingswerkzaamheden. Verder is er gedifferentieerd in de verschillende soorten onderzoeken, opsporingsmethodieken, oppervlakten, diepten, benaderen, ondersteuning EODD, personeel en materieel.

De eenheidsprijzen zijn een indicatie met een range waarin ze kunnen voorkomen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om als gemeente het gesprek te voeren met een opdrachtnemer over de aanbieding die ze doen voor de gevraagde werkzaamheden. Het ligt dan voor de hand dat de aanbieder een toelichting geeft op afwijkende prijzen.

Eenheidsprijzen (pdf, 590 kB)