Circulaire gemeentefonds 2024

De meicirculaire gemeentefonds 2024 informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen voor 2024 en verder. De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Hierin staat relevante informatie over de zogenaamde bommenregeling.

In deze meicirculaire staat over de bommenregeling dat de kosten die de  waterschappen of provincies maken niet worden vergoed. Deze organisaties hebben hun eigen inkomsten en vallen daarom niet onder deze regeling. Dit geldt ook voor (semi)-overheid en non-profit organisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail, Staatsbosbeheer, drinkwaterbedrijven en netwerkbeheerders.

Daarnaast gaan de fondsbeheerders vanaf dit jaar (2024) strenger toezien dat alleen de gemeentelijke kosten en/of die van een particuliere vondst, in de aanvraag worden meegenomen. Dit zal fasegewijs worden gehandhaafd.

Dit jaar (2024) wordt gehandhaafd op of de ingediende aanvragen niet de kosten van waterschappen en provincies bevatten. Vanaf volgend jaar (2025) zullen ook de kosten van andere derden, met uitzondering van particuliere vondsten, niet langer voor vergoeding in aanmerking komen.

Meer informatie hierover is te vinden onder financiering.