De Wegwijzer ontplofbare oorlogsresten, thema Vondst, staat online

De Wegwijzer ontplofbare oorlogsresten (hierna: wegwijzer) biedt gemeenten handvatten hoe om te gaan, in het kader van openbare orde en veiligheid, met ontplofbare oorlogsresten.

De wegwijzer voorziet in de informatie over mogelijke routes, de eindbestemming en verschillende manieren om ergens heen te reizen in de wereld van ontplofbare oorlogsresten. Waar en hoe je uiteindelijk als gemeente op je eindbestemming aankomt besluit je als gemeente zelf.

De wegwijzer maakt onderscheid in 3 thema’s, te weten Vondst, Onderzoek & Opsporing en Beleid. Het eerste thema ‘vondst’ is beschikbaar via de website van het kenniscentrum. Met de wegwijzer krijgt een gebruiker inzicht in de specifieke taken en afwegingen die aan de orde kunnen zijn vanuit zijn of haar specifieke rol. De taken en afwegingen zijn nader omschreven, waar nodig aangevuld met een verdiepende tekst, praktijkverhalen uit het werkveld, factsheets, checklists en met verwijzingen naar relevante veelgestelde vragen.