Handboringen in OO verdacht gebied

In opdracht van SIVOON stelde Expload een Veldwerkinstructie bodemonderzoeken binnen verdacht gebied ontplofbare oorlogsresten op. Het doel van de veldwerkinstructie is om eenvoudig te beoordelen of en hoe bodemonderzoeken zonder risico’s kunnen plaatsvinden binnen als OO-verdacht aangemerkte gebieden. Deze veldwerkinstructie is geen regelgeving, het betreft een bruikbaar(of praktisch) handvat.

Specifiek voor handboringen voerde Crisislab een risicoanalyse uit in opdracht van SIVOON. Het doel van de risicoanalyse is om te bepalen of aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn bij het zetten van handboringen of dat de veldwerkinstructie ook volstaat in het beheersen van risico’s. Crisislab concludeert dat extra beheersmaatregelen bij het plaatsen van handboringen, specifiek het inzetten van OO-begeleiding, niet nodig zijn.