Risicoanalyse handboringen in OO-verdacht gebied

SIVOON en Crisislab. Dit is een onderzoek naar het risico bij het uitvoeren van grondboringen (meer specifiek handboringen) in gebieden met een aannemelijke kans op aanwezigheid van OO c.q. verdacht gebied.

Risicoanalyse handboringen in OO-verdacht gebied