Gemeentelijke handvatten vernietigingslocatie ontplofbare oorlogsresten (OO)

De helpdesk van het Kenniscentrum OO ontvangt regelmatig vragen over vernietigingslocaties, ook wel plofplekken of springplekken genoemd.

Ben je als gemeente verplicht een plofplek te hebben? Hoe moet je dat organiseren? Waar moet zo’n plek aan voldoen?

De handreiking Gemeentelijke handvatten vernietigingslocatie OO biedt antwoord op deze vragen. In deze handreiking verzamelde het kenniscentrum informatie over dit onderwerp en tekende ervaringen op. Het kenniscentrum stemde de inhoud af met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, het Platform Blindgangers en het Informatiepunt Leefomgeving.