Gemeentelijke handvatten vernietigingslocatie ontplofbare oorlogsresten (OO)

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten. De helpdesk van het Kenniscentrum OO ontvangt regelmatig vragen over vernietigingslocaties, ook wel plofplekken of springplekken genoemd. In deze handreiking verzamelde het kenniscentrum informatie over dit onderwerp en tekende ervaringen op. Het kenniscentrum stemde de inhoud af met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, het Platform Blindgangers en het Informatiepunt Leefomgeving.

Gemeentelijke handvatten vernietingslocatie ontplofbare oorlogsresten (OO) (pdf, 702 kB)