Ontplofbare Oorlogsresten en Omgevingsdiensten

Sommige gemeenten maken voor het uitvoeren van hun taken op het gebied van ontplofbare oorlogsresten gebruik van de expertise van een Omgevingsdienst. Zo ook de gemeenten die onderdeel zijn van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Op de website van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten is een interview opgenomen waarin Mark de Boo van het de ODMH vertelt wat zijn Omgevingsdienst op dit terrein doet en waar zij in de uitvoeringspraktijk tegenaan lopen. Ook heeft hij adviezen voor gemeenten die nadenken over het al dan niet inschakelen van een Omgevingsdienst.