Beheer websites

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

versie 11-11-2019
Naam verwerking Beheer websites
Verwerkingsnummer 1.089
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Contactpersoon

Persoonsgegevens
Soort gegevens Organisatie,  naam, e-mailadres, telefoonnummer
Verzameldoel

Het geven van voorlichting en verstrekken van informatie aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden.

Grondslag Taak van Algemeen Belang (Art. 6.1.e AVG).
Bewaartermijn Eeuwig / zolang de informatie actueel is. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 5.1
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Op de websites vermelden wij onder andere namen van contactpersonen van bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden, accountmanagers, ambassadeurs. Voor content beheer van bodemplus.nl, kenniscentrum-oo.nl en basisregistratieondergrond.nl gebruiken wij verschillende content managementsystemen (CMS) als IPROX van Infoprojects en Trinidad met linkmanager van Knowmax. Medewerkers van de leveranciers ondersteunen in geval van technische problemen en zij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk.
Rechtsgrond Taak van Algemeen Belang (beleidsondersteuning en -advisering).

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Iedereen die de websites bezoekt.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving