Wie is verantwoordelijk voor vertraging?

Wie is verantwoordelijk voor vertraging?

kenmerken
Metadata Omschrijving
Uitspraak ECLI:NL:RBROT:2018:6256
Bevoegd gezag Gemeente Schiedam (Omgevingsdienst DCMR)
Instantie Rechtbank Rotterdam
Wetsartikelen Civiel recht
Eiser

KWS Infra B.V.

Gedaagde College van B&W Schiedam
Vergunninghoudster
Trefwoorden Vertraging, NGE-onderzoek, vergoeding

Zaak

Gemeente Schiedam heeft in 2015 op basis van aanbesteding aan KWS opdracht gegeven voor de herinrichting van de Schie-oevers en de renovatie van de kadeconstructie. Aan KWS bleek na gunning dat gemeente Schiedam voor het werkgebied geen vooronderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE) had laten uitvoeren. KWS heeft erop gestaan dat de gemeente alsnog een dergelijk vooronderzoek liet uitvoeren; dit heeft de gemeente Schiedam op haar kosten laten doen.

KWS vordert vergoeding van de vertragingsschade en meerwerkkosten als gevolg van de opgetreden vertragingen door o.a. het uitvoeren van het NGE-onderzoek. Zij legt daaraan ten grondslag dat zij bij de inschrijving op het bestek van de gemeente geen rekening heeft kunnen houden met de vertraging van het werk als gevolg van o.a. het NGE-onderzoek.

De gemeente Schiedam voert aan dat er tijdens de aanbesteding geen indicaties waren dat er gedurende WOII in dit gebied bombardementen hebben plaatsgevonden en dus ook niet dat er noodzaak was een NGE onderzoek uit te voeren; de resultaten van het op verzoek van KWS uitgevoerde vooronderzoek hebben dat bevestigd. Uit het V&G-plan, onderdeel van het bestek, viel ook niet op te maken dat de gemeente verantwoordelijk was voor het NGE-onderzoek.

De rechtbank overweegt dat de gemeente Schiedam vóór de aanbestedingsprocedure geen NGE-onderzoek op het werkterrein heeft laten uitvoeren omdat zij van mening was dat er voor een dergelijk onderzoek geen aanleiding bestond. De rechtbank kan gemeente Schiedam in haar standpunt hieromtrent niet volgen. De reden hiervoor is dat in Schiedam in het algemeen en ook in dit werkgebied gedurende de Tweede Wereldoorlog op aanzienlijke schaal is gebombardeerd. Daarbij is van belang dat het werkgebied, gelet op de ratio van de regeling en de gevaren van niet-ontplofte explosieven, die immers tot letselschade kunnen leiden, niet te eng begrensd mag worden gezien.

Conclusie

KWS mocht er bij de inschrijving van uitgaan dat er al onderzoek was gedaan en dus sprake was van een NGE-onderzoeksrapport. Gemeente Schiedam heeft ten onrechte gemeend dat een dergelijk onderzoek niet noodzakelijk was. Dat betekent  dan omdat  het onderzoek later alsnog moest worden uitgevoerd en afgewacht, dit voor rekening van gemeente Schiedam komt.