Uitgangspunten voor een redelijk en proportioneel CE beleid

Samenvatting van de discussies tussen Platform Blindgangers en VNG over een toekomstig normenkader over de omgang met risico's van ontplofbare oorlogsresten. De doelstelling is om gemeenten alvast een denkkader te bieden dat hen nu al helpt te komen tot een proportionele omgang met ontplofbare oorlogsresten.

Uitgangspunten voor een redelijk en proportioneel CE beleid