Uitgangspunten voor een redelijk en proportioneel CE beleid

Crisislab. Een denkkader voor gemeenten om te komen tot een proportionele omgang met OO. Dit is een samenvatting van de discussies tussen Platform Blindgangers en VNG over een toekomstig normenkader (nu afwegingskader) over de omgang met risico’s van OO.

Uitgangspunten voor een redelijk en proportioneel CE beleid