Risicoperceptie en -acceptatie ontplofbare oorlogsresten door burgers

Hoe denken burgers over risico's van ontplofbare oorlogsresten?

Studenten van de masterspecialisatie Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit hebben een publieksonderzoek uitgevoerd naar deze vraag.

Iedereen heeft een eigen beeld bij het onderwerp ontplofbare oorlogsresten (OO). Dat beeld kan per persoon verschillen, afhankelijk van de rol die deze heeft. Voor een opdrachtgever of een werkgever is het een mogelijk risico in het kader van arbeidsomstandigheden. Een burgemeester bekijkt het onderwerp vanuit diens taken en bevoegdheden in het kader van de openbare orde en veiligheid. Voor onderzoeks- of opsporingsbureaus is het de kern van hun werkzaamheden. Burgers staan vaak verder van het onderwerp af.

Studenten die de masterspecialisatie Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit volgen voeren elk jaar een publieksonderzoek uit. De studenten bevragen willekeurige personen op straat in een flits interview naar hun opvattingen over een bepaalde risicobron. In 2023 is in Arnhem een publieksonderzoek uitgevoerd naar de risicoperceptie en -acceptatie van OO.

Mogelijk dat de resultaten en conclusies van dit onderzoek inspiratie kunnen zijn voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten die te maken hebben met het onderwerp OO.

Het onderzoek is te vinden op de site van Crisislab.