Rapportage Effectmeting Ontplofbare Oorlogsresten

Statisfact. In het voorjaar van 2022 vond een onderzoek plaats waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan alle gemeenten vroeg om deel te nemen aan een peiling over de ondersteuningsbehoefte van gemeenten als het gaat om de inzet van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten. Twee derde van alle gemeenten nam deel aan de peiling.

In de rapportage zijn alle resultaten opgenomen. Evenals een beknopte samenvatting met die resultaten die volgens ons het meest opvallend zijn.

Rapportage Effectmeting Ontplofbare Oorlogsresten (pdf, 884 kB)