Proportioneel veiligheidsbeleid conventionele explosieven

Onderzoek in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Crisislab zocht samen met Expload naar bouwstenen voor een afwegingskader voor een proportionele omgang met munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De onderzoeksvraag was hoe het ‘geraamte’ van een proportioneel afwegingskader eruit zou kunnen komen te zien als gekeken wordt naar de omgang met andere risico’s in Nederland.

Proportioneel veiligheidsbeleid conventionele explosieven