Kader Ontplofbare Oorlogsresten

Rijkswaterstaat. Kader van Rijkswaterstaat voor het op efficiënte wijze beheersen van risico’s van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) op het land en de binnenwateren in projecten van Rijkswaterstaat.

Kader Ontplofbare Oorlogsresten