Handreiking Samenloop archeologie en explosieven-opsporing

Archeologie en het opsporen van explosieven blijken in de manier van werken veel met elkaar gemeen te hebben. Het kan dus efficiënt zijn om de benodigde onderzoeken tegelijk uit te voeren. Ook voor het veilig uitvoeren van archeologisch onderzoek en om ongevallen te voorkomen is afstemming tussen opsporing van ontplofbare oorlogsresten en archeologie van belang.

Handreiking Samenloop archeologie en explosieven-opsporing