Handreiking Samenloop archeologie en explosieven-opsporing

SIKB en VEO. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de Vereniging voor Explosieven Onderzoek (VEO) hebben samen een handreiking uitgegeven over de overeenkomsten en de mogelijkheden van de verschillen tussen archeologisch onderzoek en explosievenopsporing. Archeologie en het opsporen van explosieven blijken in de manier van werken veel met elkaar gemeen te hebben. Het kan dus efficiënt zijn om de benodigde onderzoeken tegelijk uit te voeren. Ook voor het veilig uitvoeren van archeologisch onderzoek en om ongevallen te voorkomen is afstemming tussen opsporing van ontplofbare oorlogsresten en archeologie van belang. De handreiking is voorzien van praktische tips, checklists en voorbeelden van samenloopprojecten uit de praktijk.

Handreiking Samenloop archeologie en explosieven-opsporing