Gemeente Vlissingen: Beleid met betrekking tot niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Gemeente Vlissingen. Voorbeeld van beleid gebaseerd op een historisch vooronderzoek waarbij rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van (deel)gebieden in relatie tot beheersmaatregelen. Daarnaast is in dit beleid ook opgenomen dat deelname aan de bijdrageregeling open staat voor "derden".

Gemeente Vlissingen: Beleid met betrekking tot niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog